Regels zijn goed, de dialoog is beter

Een compleet pakket aan trainingen en online hulpmiddelen om integer handelen in uw organisatie te borgen.

Trainingen
Integriteitstrainingen en workshops voor medewerkers.
Online integriteitmodule
Online 'blended learning' applicatie om integriteit efficiënt te borgen.
Advies
Train-de-trainer ondersteuning en individuele trajecten.
Integriteit.nl over integriteit
Integriteit

Integriteit gaat niet over goed of fout, maar over de manier waarop wordt omgegaan met morele dilemma’s. Integriteit gaat over waarden en normen: twee componenten die, samen met gewoonten, de cultuur van een groep vormen. De cultuur is vaak vastgelegd in een gedragscode, die het kader van een groep aangeeft. Het hebben van zo’n document hoeft echter niet te betekenen dat de inhoud ervan ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Daar is meer voor nodig, namelijk bewustwording en bewust blijven. Bewustzijn creëer je door elkaar aan te spreken op gedrag. Integer handelen beklijft door met elkaar de dialoog aan te gaan. Je bent tenslotte deel van een organisatie en haar cultuur. Samen maak en bewaak je de morele grenzen.

Integriteit.nl geeft uw integriteitsbeleid praktisch vorm. Daarvoor worden verschillende instrumenten gehanteerd, zoals trainingen en de Integriteitmodule. Wij werken samen met specialisten op het gebied van ICT, forensisch onderzoek (SBV Forensics) en juridische dienstverlening (Capra Advocaten).

Referenties
12500
Ambtenaren getraind
15000
Integriteitmodule accounts
610
Bestuurders getraind

Integriteit.nl weet op werkelijk formidabele wijze de kwesties van recht en onrecht, eerlijk en oneerlijk, integer en niet-integer scherp voor het voetlicht te krijgen.

Koos Karssen Burgemeester Maassluis

Waterschap Vallei en Veluwe paste in de integriteitsworkshops de train-de-trainervariant toe. Deze opzet is geslaagd; collega’s begeleidden het gesprek over integriteit in de afdelingen en teams. “De workshops dragen bij aan onze integriteitsdoelstellingen, Het belang van een integere overheid is immers groot: de burger moet erop kunnen vertrouwen dat het waterschap en al haar medewerkers in het algemeen belang handelen.”

Tanja Klip-Martin Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe

Integriteit.nl verstaat de kunst het onderwerp integriteit op een enthousiaste en actieve wijze onder de aandacht te brengen.

Arjan van Gils Gemeentesecretaris Amsterdam en oud-voorzitter VGS
Gemeente Rotterdam
Drenthe
Belastingdienst
Gemeente Amsterdam
100+ meer >
Integriteit in het nieuws