Gesnuffel in persoonsgegevens door ambtenaren onacceptabel

Het is onacceptabel dat gemeenteambtenaren ongestraft in persoonsgegevens van onder andere bekende Nederlanders kunnen snuffelen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten neemt maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens beter te kunnen borgen. Dat schreef staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, onlangs aan de Tweede Kamer.

Het zonder reden snuffelen in persoonsgegevens van bekende Nederlanders kwam aan het licht toen Kamerleden Paul Ulenbelt (SP) en Steven van Weyenberg (D66) aan de bel trokken. Zij kwamen met het bericht dat ambtenaren misbruik maken van het systeem (Suwinet) waarmee gemeenten en uitkeringsinstanties gegevens uitwisselen. Ambtenaren zouden snuffelen in gegevens van bijvoorbeeld bekende voetballers en filmsterren.

Inspectie SZW
Uit onderzoek van de Inspectie SZW onder tachtig gemeenten blijkt dat in dertien gemeenten gegevens van bekende Nederlanders zijn geraadpleegd zonder dat daar een goede reden voor was. Volgens staatssecretaris Klijnsma is dit onacceptabel. Zij vindt dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan. Waarschijnlijk wordt het vanaf 2015 mogelijk om als uiterste maatregel overheidsinstellingen de toegang tot het informatiesysteem te ontzeggen.

Ophef om benoeming D66-wethouder met fraude verleden

In de gemeente Voorst (Gelderland) is ophef ontstaan over de benoeming van D66-wethouder Wim Vrijhoef, die in 2006 werd veroordeeld voor frauduleuze praktijken.

Benoeming
Vrijhoef werd onlangs tijdens een raadsvergadering benoemd tot wethouder. Bij die benoeming verlieten raadsleden van de oppositiepartijen VVD, PvdA/GL ambtenaren en Liberaal 2000 uit protest de zaal. terugkeren Zij willen dat er meer onderzoek komt naar cheap jerseys het verleden van de wethouder, aangezien hij als bestuurder bevoegdheden 2015 krijgt can over publiek geld.

Celstraf
Eerder ging dat namelijk fout. In 2006 kreeg de D66-politicus een jaar celstraf opgelegd door het gerechtshof – waarvan vier maanden voorwaardelijk Marriages – omdat hij als directeur van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij ruim 600.000 in eigen zak had cheap jerseys gestoken.

Politieke loopbaan
In 2009 keerde Vrijhoef zitting terug in de lokale politiek en onlangs is hij dus benoemd tot wethouder in de gemeente Voorst. Vrijhoef was eerder onder meer fractievoorzitter en wethouder in Nijmegen. Tussen 1992 en 1996 was hij bovendien partijvoorzitter cheap nba jerseys van de landelijke D66.

Provincie ontslaat ambtenaren wegens “ernstig plichtsverzuim”

De provincie Drenthe heeft twee ambtenaren ontslagen wegens “ernstig plichtsverzuim”. Dat meldden Gedeputeerde Henk Brink en de Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar.

Beschuldiging
De een werkte bij de Buitendienst en verrichtte privé-werk in and diensttijd en fraudeerde bovendien met kilometerdeclaraties. De ander lekte als leidinggevende veelvuldig informatie uit het onderzoek naar de bewuste fraude, waardoor het onderzoek werd belemmerd.

Kritiek
In februari werden de twee ambtenaren, J-RAF samen met nog twee anderen, al op non-actief gesteld. Dat cheap mlb jerseys gebeurde onder andere naar aanleiding cheap jerseys van de resultaten uit Klokkenluidende het fraudeonderzoek, uitgevoerd door een privaat recherchebureau in opdracht van de provincie. Op het onderzoek kwam veel kritiek, omdat het Roermond recherchebureau schooling de ambtenaren zou hebben afgeluisterd en hun auto’s zou hebben gevolgd door er een zender in te plaatsen.

De andere twee ambtenaren die op non-actief waren gesteld, mochten toch bij wholesale nfl jerseys de provincie blijven. Zij NIJI kregen cheap jerseys echter wel een andere functie en voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van twintig maanden.

Van Rey neemt zitting in integriteitscommissie Roermond

Jos van Rey, de oud-VVD-wethouder die wordt verdacht van belangenverstrengeling en het lekken van informatie, is gevraagd zitting te nemen in de Commissie Benoembaarheid Wethouders in Roermond. Deze commissie screent beoogde kandidaat-wethouders op benoembaarheid.

Opmerkelijk
Dat Гурджиевым Van Rey deel uit maakt van de commissie is opmerkelijk, omdat er momenteel terugkeren nog een justitieel onderzoek naar hem loopt. Hij wholesale mlb jerseys zou zich wholesale NFL jerseys in zijn functie als wethouder schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Bovendien zou hij gedurende zijn tijd als adviseur van de vertrouwenscommissie, de commissie die de zoektocht per naar een nieuwe burgemeester Miami Dolphins Jerseys leidde, Terpercaya informatie hebben gelekt naar kandidaten.

Geen bezwaar
Zelf ziet Van Rey geen enkel bezwaar in het zitting nemen in de commissie. In het L1-programma AvondGasten zei hij: “Er is geen enkele wethouder wholesale jerseys die in de jaren 1998 tot 2012 zo op zijn integriteit en de meldingen heeft gelet als ik.”

Klokkenluidende ambtenaar mag terugkeren

De Rotterdamse ambtenaar die eind vorig jaar werd ontslagen, omdat hij vertrouwelijke informatie over misstanden bij moskee-internaten zou hebben gelekt, mag terugkeren. Dat heeft het college onlangs besloten nadat zij de uitspraak van de voorzieningenrechter had bestudeerd.

Het advies wholesale nba jerseys van de Algemene Bezwaarschriftencommissie had bovendien een zwaarwegend oordeel in het besluit. De ambtenaar werd zowel door de rechter cheap jerseys als door de commissie gedeeltelijk in het gelijk gesteld.

Waarschuwing met proeftijd
Een woordvoerder van de gemeente heeft laten 2015 weten dat het college de overwegingen van de rechter en de 750 commissie respecteert, maar cheap nba jerseys dat world! de lekkende ambtenaar wel help een waarschuwing met een proeftijd van twee wholesale nfl jerseys jaar krijgt. Dit vanwege het feit dat zijn gedragingen, zowel door de rechter als door de commissie, als plichtsverzuim worden gezien.

18910