Provincie ontslaat ambtenaren wegens “ernstig plichtsverzuim”

De provincie Drenthe heeft twee ambtenaren ontslagen wegens “ernstig plichtsverzuim”. Dat meldden Gedeputeerde Henk Brink en de Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar.

Beschuldiging
De een werkte bij de Buitendienst en verrichtte privé-werk in and diensttijd en fraudeerde bovendien met kilometerdeclaraties. De ander lekte als leidinggevende veelvuldig informatie uit het onderzoek naar de bewuste fraude, waardoor het onderzoek werd belemmerd.

Kritiek
In februari werden de twee ambtenaren, J-RAF samen met nog twee anderen, al op non-actief gesteld. Dat cheap mlb jerseys gebeurde onder andere naar aanleiding cheap jerseys van de resultaten uit Klokkenluidende het fraudeonderzoek, uitgevoerd door een privaat recherchebureau in opdracht van de provincie. Op het onderzoek kwam veel kritiek, omdat het Roermond recherchebureau schooling de ambtenaren zou hebben afgeluisterd en hun auto’s zou hebben gevolgd door er een zender in te plaatsen.

De andere twee ambtenaren die op non-actief waren gesteld, mochten toch bij wholesale nfl jerseys de provincie blijven. Zij NIJI kregen cheap jerseys echter wel een andere functie en voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van twintig maanden.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone